معرفی مهمترین نژاد گاوهای گوشتی

2017-02-16T04:16:05+00:00

1- نژاد شورت هورن گوشتی:این نژاد دورهام نیز نامیده میشود ،خاستگاه آن انگلستان است وبطورکلی از لحاظ دامپروری فوق العاده قابل توجه است . فقط در نتیجه انتخاب ومراقبت دائم وبکار بستن اصول دامپروری بدست آمدهاست. خصوصیات این نژاد عبارتند از: الف:نژاد شورت هورن ،قرمز ابرش یا سفید است .رنگ ابرش رنگی ناهمگن است وبر [...]