معرفی اسب نژاد پونی

2017-02-10T05:52:16+04:30

پونی ها اسبهای کوچک جثه ای هستند که قد آنها کمتر از ۱,۵ متر است. اما این به این معنا نیست که هر اسبی که قدش کوتاه است پونی به حساب می آید. پونی ها اعضای نژاد خاصی از اسبها به شمار می روند و شما می توانید با جفت کردن دو پونی، یک بچه [...]