آشنایی با نژاد گاوهاى ايرانى

2017-02-16T04:35:50+00:00

 در ايران على رغم وجود تعداد زيادى گاو در نقاط مختلف کشور متأسفانه به علت عدم توجه به اين حيوان در گذشته باعث شده است که گاوهاى خوب از لحاظ توليد شير و گوشت که قابل مقايسه با نژادهاى اصلاح شده خارجى باشد به وجود نيايد. در حال حاضر گاوهاى بومى ايران داراى صفات مشخصى [...]