نژاد گربه سیامی Siamese cat

2017-02-10T05:18:29+00:00

گربه سیامی (Siamese cat) : گروه زیادی از گربه ها زیر مجموعهء این نژاد هستند . در سایز و اندام گونه های مختلفی دارند . چشم ها در این نژاد آبی هستند و برای همین در بسیاری از اوقات این گربه ها اختلالات شنوایی دارند . تاریخچه:افسانه قدیمی وجود دارد که می گوید پرنسس سیام [...]