نکاتی در مورد بهداشتی ماهی

2017-01-24T15:00:41+00:00

ماهی از جمله محصولات با منشاء دریایی و پرورشی بوده که بعلت عدم تخلیه احشای شکم، نسبت به فساد ... ماهی از جمله محصولات با منشاء دریایی و پرورشی بوده که بعلت عدم تخلیه احشای شکم، نسبت به فساد حساس می باشد. ماهی خوب و سالم باید دارای شرایط زیر باشد: - شکل ظاهری آن [...]