سوالاتی در مورد فرآورده های گوشتی

2017-01-24T14:31:38+00:00

   مراحل تولید فرآورده های گوشتی چگونه است؟ مرحله اول ، قبل از تولید است كه شامل تامین مواد اولیه می باشد. این مواد عبارتند از حداقل ۵۰ درصد گوشت گاو و گوساله و همچنین گوشت مرغ بدون استخوان و ۵۰ درصد بقیه آرد سویا ، روغن ، فسفات ، شیر خشك ، كازیینات، گلوتین [...]