نیاسین و نقش آن در تغذیه طیور

2017-01-05T08:57:39+04:30

نیاسین چیست و چه نقشی در تغذیه طیور دارد ؟ آیا کمبود نیاسین یا اسید نیکوتنیک میتواند باعث بروز مشکل در متابولیسم انرژی و سلامتی پرنده شود؟ آیا کمبود نیاسین یا اسید نیکوتنیک میتواند باعث بدتر شدن ضریب تبدیل خوراک شود ؟ مجله کشاورز زاگرس در این مقاله میخواهد به اهمیت نیاسین در تغذیه طیور [...]