آشنایی با بیماری هاری

2017-02-06T03:16:24+04:30

هارى یکی از بیمارى هاى مشترك انسان و حیوان است. در این بیمارى مرگ انسان یا حیوان مبتلا حتمى می باشد. هارى یکی از بیمارى هاى ویروسى حاد است كه سیستم اعصاب مركزى را درگیر مى كند. عامل بیمارى، ویروس هارى نوعى «رابدو ویروس» از جنس «لیزا ویروس» است. حیوانات خونگرم مانند سگ، گربه، روباه، [...]

آشنایی با بیماری هاری2017-02-06T03:16:24+04:30

دلایل هار شدن سگ

2018-04-30T08:35:04+04:30

این ویروس گلوله ای شکل است قطر آن به ۷۰ میلی میکرن و طول آن به ۲۱۰ میلی میکرن میرسد. ویروس هاری از طریق زخمی که با بزاق آلوده تماس داشته باشد وارد جریان سیستم اعصاب محیطی شده و از آنجا به سیستم اعصاب مرکزی می رسد. سپس در آنجا تکثیر یافته و سلول های [...]

دلایل هار شدن سگ2018-04-30T08:35:04+04:30
Go to Top