آشنایی با اصول معاینه در سگ ها

2017-01-29T10:53:33+00:00

مقدمه: جهت ریشه یابی مشکلات و بیماری های حیوانات ، بر جمع آوری اطلاعات اولیه و دقیق بسیار تاکید می گردد. ساختار اصلی اطلاعات اولیه را اخذ تاریخچه و معاینات فیزیکی تشکیل می دهند. امروزه با حضور دست افزارهای ارزیابی کننده اتوماتیک بیوشیمیایی سرم ، دستگاههای اولتراسوند ، آندوسکوپ و سایر تکنیک ها کمتر کلینیسینی [...]