دارو هماتروپين Homatropine

2017-05-27T18:16:05+00:00

اطلاعات دارو هماتروپين Homatropine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو هماتروپين Homatropine گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو                موارد [...]