انواع هموگلوبین نرمال و طبیعی

2017-01-25T16:41:17+04:30

هموگلوبینهای نرمال و طبیعی را می توان به دو گروه تقسیم نمود: الف) هموگلوبینهای پیش از تولد شامل: هموگلوبینهای رویانی(Emberyonic Phase)، سه ماه اول جنینی، شامل: Hb Portland با فرمول ζ۲γ۲ Hb Gower I با فرمول ζ۲ε۲ Hb Gower II با فرمول α۲ε۲ هموگلوبینهای جنینی، بعد از سه ماهة اول، شامل: Hb F با فرمولα۲γ۲ [...]

انواع هموگلوبین نرمال و طبیعی2017-01-25T16:41:17+04:30

آشنایی با کاتابولیسم هموگلوبین

2017-01-25T16:32:45+04:30

گلبولهای قرمز بعد از پایان عمر ۱۲۰روزة خود، در سیستم رتیکولواندوتلیال (عمدتاً در طحال و پس از آن در کبد و مغز استخوان) و توسط ماکروفاژهای این ارگانها از بین می روند. در این زمان مولکول هموگلوبین نیز شکسته شده و به هِم و گلوبین تبدیل می شود. زنجیره های پروتئینی گلوبین توسط آنزیمهای مخصوصی [...]

آشنایی با کاتابولیسم هموگلوبین2017-01-25T16:32:45+04:30

آشنایی با مشتقات هموگلوبین

2017-01-25T16:24:05+04:30

    مواد مختلفی با هموگلوبین ترکیب شده و ترکیبات زیر را ایجاد می نمایند: ۱) اُکسی هموگلوبین یاHb-O۲: از اضافه شدن اکسیژن به هموگلوبین ایجاد می شود و به رنگ قرمز روشن است. اگر اُکسی هموگلوبین، اکسیژن مورد نیاز خود را از دست بدهد به آن هموگلوبین احیا شده یا دزوکسی هموگلوبین می گویند که [...]

آشنایی با مشتقات هموگلوبین2017-01-25T16:24:05+04:30
Go to Top