همگزان Hemexsan

2016-10-05T12:45:35+04:30

 تعریف: همگزان مایت کشی طبیعی است که از جلبک های تک سلولی دریایی به شکل پودر خشک تشکیل شده و غیر از خاصیت مایت کشی دارای ترکیبات معدنی و عناصر کمیاب جهت مصرف در طیور، گاو شیری و پرواری، گوساله، اسب و سگ و گربه می باشد.     این محصول برروی انواع مایت‌ها  ، [...]