هيپرالونا انرو ـ اس‌ Hipralona enro-S,محلول‌ انروفلوكساسين‌ 10%

2016-10-05T12:43:55+00:00

شکل دارویی : محلول خوراکی  تركيب‌ : هر ميلي‌ليتر حاوي‌ 100ميلي‌گرم‌ انروفلوكساسين‌ مي‌باشد. موارد مصرف‌ : هیپرالونا انرو- اس برباكتري‌هاي‌ گرم‌ منفي‌، گرم‌ مثبت‌ ومايكوپلاسما موثر است. در طيوربراي‌ درمان‌ و پيشگيري‌ بيماري‌هاي‌ عفونت‌ مزمن‌ تنفسي‌ (CRD)، كمپلكس‌، كوريزاي‌عفوني‌، وباي‌ مرغان‌، عفونت‌هاي‌ استافيلوكوكي‌ و... تجویز می شود. موارد منع‌ مصرف ‌: در مرغان‌ تخم‌گذاري‌ كه‌ [...]