هگزاسول Hexasol LA, اکسی تتراسایکلین30%LA + فلونکسین مگلومین

2016-10-05T12:41:32+04:30

محلول تزریقی شکل دارویی : محلول تزریقی ترکیب :هر ميلي‌ليتر حاوی : اکسی تترا سایکلین دی هیدرات          300 میلی گرم فلونکسین مگلومین                           20 میلی گرم موارد مصرف : Hexasol LA اختصاصاً برای فراهم آوردن فعالیت  ضد التهابی اولیه [...]