دارو هیدروکسی اوره Hydroxyurea

2017-05-08T16:21:10+04:30

اطلاعات دارو هیدروکسی اوره  Hydroxyurea در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو هیدروکسی اوره Hydroxyurea گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX CIPLA MEDA            موارد مصرف هیدروکسی اوره [...]