واروسید Varrocide

2016-10-05T18:52:25+00:00

واروسیــد: دارویی  صددرصد گیاهیاست. این دارو ترکیبی از مواد موثره آویشن باغی، اسطوخودوس و مواد موثره چندین گیاه دارویی دیگر می باشد که خواص ضد انگلی به ویژه انگلهای خارجی ( جرب واروا ، کنه ها و ... ) دارند. این دارو به نحوی فرموله شده که اجزاء مختلف آن اثرات درمانی یکدیگر را تشدید [...]