واك سيف Vac Safe

2016-10-05T18:33:10+04:30

محتویات : هر قرص حاوی مواد با مقادیر ذکر شده در ذیل می باشد:   ماده خنثی کننده کلر(حداقل) 1.25 گرم عامل رنگی کننده آب (حداقل) 1.5 گرم مواد حامل تا 7  گرم موارد مصرف : واک سیف جهت خنثی کردن کلر و کلرامین ها در آب مصرف می شود. همچنین این محصول حاوی یک ماده رنگی خوراکی آبی [...]