واکسن حصبه Typhoid Vaccines

2017-05-22T21:36:33+00:00

اطلاعات دارو واکسن حصبه Typhoid Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن حصبه Typhoid Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف واكسن خوراكي تيفوئيد براي ايمن [...]