واکسن سرخچه Rubella Vaccines

2017-05-22T21:29:21+00:00

اطلاعات دارو واکسن سرخچه Rubella Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن سرخچه Rubella Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين واكسن براي ايجاد ايمني [...]