واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines

2017-05-22T21:19:10+04:30

اطلاعات دارو واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CRUCELL GSK SERUM INSTITUTE       [...]