دستگاه تشخیص سریع بیماری ورم پستان در کانادا ابداع شد

2017-10-12T07:38:23+00:00

تولیدکنندگان ادعا می‌کنند دستگاهی اختراع کردند که با کمک آن و شمارش صحیح سلولها در مدت زمان 2 دقیقه می‌توان ورم پستان را تشخیص داده و حتی در تصمیم گیری لازم جهت زمان دقیق خشک کردن حیوان نیز کمک نماید. به گزارش بخش خبري سايت دامپزشکان به نقل از گروه بین‌الملل حکیم مهر، این دستگاه [...]

دستگاه تشخیص سریع بیماری ورم پستان در کانادا ابداع شد2017-10-12T07:38:23+00:00

آشنایی با بيماري ورم پستان

2017-01-26T17:32:05+00:00

مقدمه واژه ورم پستان به التهاب غده پستاني بدون توجه بعلت آن اطلاق ميشود كه بوسيله تغييرات فيزيكي شيميائي ومعمولا ميكربي شير وهمچنين تغييرات حاصل از بيماري در بافت غده پستاني مشخص ميشود مهمترين تغييراتيكه در شير ايجاد ميشود عبارت است از: تغيير رنگ وجود لخته و پيدايش تعداد زيادي لوكوسيت ( گلبول سفيد)با علا [...]

آشنایی با بيماري ورم پستان2017-01-26T17:32:05+00:00

راه های پیشگیری ورم پستان در تليسه ها

2017-01-26T16:36:06+00:00

ورم پستان در تليسه ها يك مشكل اصلی است كه باعث خسارات اقتصادی وسيعی در بسياری از مزارع شيری می شود . • وقتی اصلاح مديريت مزرعه نتواند منجر به كاهش معنی داری در وضعيت سلامت پستان تليسه شود ، بكار گرفتن يك پماد آنتی بيوتيك مخصوص گاو خشك با طيف وسيع می تواند در [...]

راه های پیشگیری ورم پستان در تليسه ها2017-01-26T16:36:06+00:00

تشخيص ورم پستان از طریق آزمایشگاه

2017-01-25T17:43:14+00:00

به سبب تغييرات شيميائي كه در شير ورم پستاني بوجود مي آيد و تاثيردرسيستم فرآوري و پاستوريزاسيون شير ها ي ورم پستاني و بدنبا ل آ ن گا وها ي آلو ده بايستي شنا سائي شوند . از آنجائيكه بر رسي آزمايشگا هي تعداد زيادي از نمونه ها ي شير گران تمام ميشود توجه زيادي [...]

تشخيص ورم پستان از طریق آزمایشگاه2017-01-25T17:43:14+00:00

آشنایی با ورم پستان

2017-01-07T17:57:16+00:00

امروزه ورم پستان جز سه بیماری است که در گله ها ضررهای اقتصادی فراوانی به بار می آورد. ورم پستان در تمام پستان داران وجود دارد اما به دلیل استرس شیردوشی که به گاو وارد می شود، این بیماری بیشتر در گاو مطرح می باشدضررهای اقتصادی ناشی از ورم پستان تنها مربوط به هزینه های [...]

آشنایی با ورم پستان2017-01-07T17:57:16+00:00
Go to Top