ويتاسید محلول خوراکی ‌ Vitacid

2016-10-05T18:30:42+00:00

محلول خوراکی  مولتی ویتامین+ اسیدآمینه شکل دارویی : محلول خوراکی ترکیب : هر میلی لیتر حاوی : 10000 I.U Vit A 2000 I.U Vit D3 4 mg Vit E 1.5mg Vit B1 4mg Vit B2 2mg Vit B6 6 µg Vit B12 10 mg Niacotinamide 5 mg VitB5 1 mg Cysteine 5 mg Arginine 30 [...]