ويتالیت محلول ‌ Vitalyte

2016-10-05T18:22:49+00:00

محلول خوراکی مولتی ویتامین + الکترولیت شکل دارویی : محلول خوراکی ترکیب : هر میلی لیتر حاوی : 15000I.U Vit A 7500 I.U Vit D3 20 mg Vit E 6 mg Vit B1 1.93 mg Vit B2 10.77 mg Vit B5 3 mg Vit B6 35 mg Nicotinamide 15 mg Sodium Chloride 2 mg Potassium [...]