ويتالین پودر Vitalin

2016-10-05T18:41:40+04:30

پودر محلول در آب  ‌مولتی ویتامین شکل دارویی : پودر محلول در آب ترکیب :         15,000 IU Vit A         10,000 IU Vit D3 10 mg Vit E 20 mg Vit B1 3 mg Vit B2 3 mg Vit B6 100 mg Vit C 10 mcg Vit B12 3 mg Vit K3 10 mg [...]