نیاشور Niashure,ويتامين نياسين پوشش دار

2016-10-05T03:38:31+00:00

ويتامين نياسين پوشش دار  جهت مصرف دام نوع محصول : ويتامين نياسين پوشش دار در جهت مصرف دام قابلیت : داراي قابليت جذب بيش از %70 مزاياي تأثيرات نياشور: كاهش اثرات منفي ناشي از استرس گرمايي افزايش اشتها ودر نتيجه افزايش توليد داراي قابليت جذب بالا تا حدود 8 برابر نسبت به نياسين متداول افزايش [...]