تحریک و تقویت سیستم ایمنی با ویتامین آ

2017-01-17T09:22:18+00:00

نقش ویتامین A در سیستم ایمنی -نقش مثبت ویتامین A درتولید پادتن درجوجه ها (Herlyn , et al. , ۱۹۷۵) . -وابسته بودن پاسخ پادتن درجوجه ها به مقدارویتامین A ،به طوریکه وجود ویتامین A با دزبالا درجوجه ها سبب افزایش ۲ تا ۵ برابر سطح پادتن در سرم درمقایسه با گروههایی که فاقد ویتامین [...]

تحریک و تقویت سیستم ایمنی با ویتامین آ2017-01-17T09:22:18+00:00

دسی زند Decizand, ويتامين A, D3, E, C

2016-10-03T15:29:39+00:00

شكل دارو:ويتامين A, D3, E, C محلول خوراکی حيوان: تمام حیوانات تركيب دارو:هر لیتر محلول خوراکی AD3E C  حاوی : ویتامین A                    پنجاه میلیون  واحد بین المللی ویتامین D3                     ده میلیون   واحد بین المللی ویتامین [...]

دسی زند Decizand, ويتامين A, D3, E, C2016-10-03T15:29:39+00:00
Go to Top