ويتامين Vitamin A

2016-10-05T18:21:04+00:00

  گروه دارويي:  ويتامين شكل دارويي: محلول استريل تزريقي تركيب دارو: هر ميلي ليتر حاوي 000/100 واحد ويتامين A( رتيول پالميتات ) مي باشد. مكانيسم اثر : ويتامين Aدر حفظ ساختار و اعمال طبيعي سلول هاي اپيتليال بدن نقش مهمي دارد اين عمل ويتامين Aدر واقع كراتينه شدن سلول هاي ترشحي را كاهش مي‌دهد و [...]