ويتا بين‌ Vitabin

2016-10-05T18:31:37+04:30

پودر محلول در آب  ويتامين‌ ب‌-كمپلكس شکل دارویی : پودر محلول در آب تركيب :‌ هر گرم از پودر ویتابین حاوی : 6 mg Vit B1 52 mg Vit B5 24 mg Vit B2 (80-SD) 3 mg Folic acid (Vit B9) 18 mg Vit B6 180 mg Nicotinamide 60 mcg Vit B12 مكانيسم‌ اثر: ويتامين‌هاي‌ [...]