ويركوميكس اس®‌ Virkomix S

2016-10-05T17:47:31+04:30

ضد عفونی کننده، پودر قابل حل در آب پتاسیم مونو پسولفات تركيب: ويركوميكس اس‌® تركيبي پايدار و يكنواخت از پراكسيژن، سورفكتانت، اسيدهاي ارگانيك و سيستم بافر غيرارگانيك مي باشد.‌ موارد مصرف: ‌ تنها ضد عفوني كننده موثر بر 18 خانواده ويروسي انسان و دام  ‌موثر بر كليه باكتري هاي بيماريزاي طيور، گاو، گوسفند، خوك و [...]