ویتامین آ- د3- ئی AD3E

2016-10-02T11:54:51+04:30

محلول استریل تزریقی ویتامین آ. د3. ئی تركيب: ‌هر ميلي ليتر‌ ‌از محلول حاوي‌ ويتامين      A           د50000000 واحد بين المللي ويتامين     D3          د10000000 واحد بين المللي ويتامين      E          د 20 گرم مكانيسم اثر: ويتامين هاي گروه [...]