بیوتین و نقش آن در تغذیه طیور

2017-01-05T08:28:41+04:30

بیوتین چیست و چه نقشی در تغذیه طیور دارد؟ آیا کمبود بیوتین میتواند باعث کاهش جوجه دراوری شود؟ آیا کمبود این ویتامین میتواند باعث کاهش رشد و پروسیس شود؟  با مجله کشاورز زاگرس همراه شده و این مقاله کوتاه و کاربردی را مطالعه بفرمایید. ۱- بیوتین چیست ؟ بیوتین یک ویتامین محلول در آب می [...]