دارو ویتامین ب1 Vitamin B1

2017-05-11T20:58:07+04:30

اطلاعات دارو ویتامین ب1 Vitamin B1 در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین ب1 Vitamin B1 گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران شیمی داروسازی جالینوس داروسازی [...]