دارو ویتامین د3 Vitamin D3

2017-05-11T21:23:05+04:30

اطلاعات دارو ویتامین د3 Vitamin D3 در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین د3 Vitamin D3 گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور Vitane داروسازی اسوه داروسازی دانا داروسازی نانو حیات دارو دارو [...]