نقش سلنیوم در تغذیه طیور چیست

2017-01-05T09:03:23+04:30

نقش سلنیوم Selenium در تغذیه طیور چیست ؟ سلنیوم چه رابطه با ویتامین E مورد نیاز در تغذیه طیور دارد ؟ سلنیوم چه نقشی در سلامت پانکراس دارد؟ آیا سلنیوم در سیستم دفاع آنتی اکسیدانی نقش بازی میکند ؟ ما در بخش اول این مقاله میخواهیم به رابطه موجود بین سلنویم و ویتامین E در [...]