بیماری های کشنده سگ

2017-01-28T16:42:26+04:30

ویروس پاروا در سگها ویروس پاروا یکی از بیشترین و مهمترین ویروسهایی است که در دینا سلامت سگها را تهدید می کند. این ویروس موجب التهاب و زخم در روده و ایجاد اسهال شدید در سگ مبتلا می شود. این اسهال می تواند خونی باشد و به شدت جان حیوان را تهدید می کند. متأسفانه [...]

بیماری های کشنده سگ2017-01-28T16:42:26+04:30

هاری در انسان و حیوان

2014-12-05T23:28:10+04:30

هاری یک بیماری حاد و کشنده ویروسی سیستم مرکزی است که مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار بطور تصادفی و غالباً از طریق گزش به آن مبتلا می شوند

هاری در انسان و حیوان2014-12-05T23:28:10+04:30
Go to Top