یدوکینول Iodoquinol

2017-04-28T12:28:20+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Iodoquinol گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پور سینا داروسازی جالینوس داروسازی عبیدی            موارد مصرف یدوکینول به تنهایی در درمان آمیبیاز روده ای در ناقلین بدون علامت کیست آمیب ( دیلوکسانید ارجحیت دارد ) [...]