آبسیکسیمب Abciximab

2017-04-29T07:37:12+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Abciximab گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ISU ABXIS                موارد مصرف آنژین ناپایدار،سکته قلبی،پیشگیری از ترمبوز بعد از استنتینگ      مکانیسم اثر مهارکننده گلیکوپروتئین 2b/3a     فارماکوکينتيک شروع اثر: سریع: [...]