آلندرونات Alendronate

2017-04-28T13:56:03+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Alendronate گروه دارویی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی آوه سینا داروسازی شفا داروسازی مداوا CIPLA داروسازی ابوریحان داروسازی عبیدی داروسازی کیمیدارو MERCK SHARP & DOHME داروسازی حکیم              موارد مصرف آلندرونات یک [...]