آشنایی با نژاد سگ آمریکن بولداگ American Bulldog

2016-12-31T14:33:24+04:30

بسیار عضلانی، خوش بنیه و قدرتمند. هیکلی جمع و جور دارد. آمریکن بولداگ دارای پاهای بلند و کشیده تر از هم خانواده انگلیسی این نژاد است. نرها در این نژاد دارای اسکلت بندی سنگین تر در مقایسه با ماده ها می باشند. سر بزرگ و فک قدرتمند است. سبک وزن بر روی پاهای خود حرکت [...]