فحل خاموش ( Anoestrie ) چیست؟

2017-01-26T18:16:29+04:30

فحل خاموش فحل خاموش یکی دیگر از مشکلات مهم دامداران میباشد. اغلب دامداران ادعا میکنند که با وجود کنترل دقیق، دامهای آنها علائمی از فحل نشان نمیدهند. به فحل خاموش در زبان علمی و لاتین Anoestrie گفته میشود که بنا بدلایل، به دو زیرگروه ذیل تقسیم میگردد: • Acycly : آسیکلی به ناتوانی تخمدانها و [...]