آتورواستاتين Atorvastatin

2017-04-29T07:50:53+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Atorvastatin گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER داروسازی پور سینا داروسازی رها داروسازی شهر دارو دارو پخش - کارخانه داروسازی تهران شیمی داروسازی روز دارو داروسازی عبیدی داروسازی آریا داروسازی تولید دارو داروسازی زهراوی داروسازی لقمان داروسازی امین [...]