Avipro ND HB1

2016-10-06T15:24:08+04:30

تعریف :واکسن زنده لیو فلیزه جهت ایمن سازی طیور  در برابر بیماری نیوکاسل ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50EID103 از هرپس‌ویروس نیوکاسل سویه HB1 روش تکثیر:جنین تخم مرغ SPF موارد مصرف: ایجاد ایمنی فعال در جوجه‌ها در برابر بیماری نیوکاسل موارد منع مصرف:پرندگانی که از نظر بالینی بیمار و یا ضعیف می باشند را واکسینه ننمایید. [...]