کتاب Body MDCT in Small Animals: Basic Principles, Technology, and Clinical Applications

2017-12-17T19:54:41+04:30

کتاب Body MDCT in Small Animals: Basic Principles, Technology, and Clinical Applications نویسنده : Giovanna Bertolini Body MDCT in Small Animals: Basic Principles, Technology, and Clinical Applications این کتاب یک مرجع کامل و دقیق در حال حاضر در زمینه کاربرد بالینی MDCT در دام کوچک است. کتاب به شکلی طراحی شده است که [...]