دارو بكلومتازون Beclometasone

2017-05-11T19:31:19+04:30

اطلاعات دارو بكلومتازون  Beclometasone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بكلومتازون Beclometasone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX GSK داروسازی جابربن حیان داروسازی رها CIPLA ORION داروسازی دنیای بهداشت داروسازی سینا دارو          موارد مصرف بكلومتازون به عنوان [...]