دارو بتامتازون چشمی Betamethasone Ophthalmic

2017-05-11T19:30:53+04:30

اطلاعات دارو بتامتازون چشمی  Betamethasone Ophthalmic در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بتامتازون چشمی Betamethasone Ophthalmic گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی ایران ناژو داروسازی رها داروسازی سینا دارو          موارد مصرف بتامتازون در [...]