گربه نژاد بنبیی Bombay Cat

2017-02-10T05:07:00+04:30

تاریچۀ بوجود آمدن گربۀ بنبیی نژاد گربۀ بنبیی برگرفته از گربۀ وحشی هندی است. گربۀ بنبیی حد فاصل میان گربۀ وحشی هندی و گربۀ خانگی است. اولین بار در سال ۱۹۵۰ این نژاد در آمریکای شمالی توسط نیکی هورنا (Niki Horna) اصلاح نژاد شد. و به آن لغب پلنگ سیاه کوچک را داد. ایشان در [...]