بوسنتان Bosentan

2017-04-29T08:02:51+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Bosentan گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ACTELION داروسازی اسوه              موارد مصرف آنتی هایپرتانسیو( آنتاگونیست رسپتور اندوتلین). بهبود فعالیت و کاهش ریت بدتر شدن در بیماران با هایپرتانسیون شریان ریوی.      مکانیسم [...]