Bovilis IBR marker inac

2016-10-06T15:21:04+04:30

Bovilis IBR marker inac واكسن كشته و نشاندار بيماري رينوتراكئيت عفوني گاوان (IBR)   تركيبات: اين واكسن حاوي سويه GK/D هرپس ويروس تيپ 1 گاوي (BoHV-1) مي باشد.   شكل دارويي: سوسپانسيون آبي آماده تزريق   موارد مصرف: ايجاد ايمني فعال در گاوها و محافظت از آنها در برابر بيماري IBR . تجويز اين واكسن [...]