دارو کلسیم Calcium

2017-05-11T19:01:11+04:30

اطلاعات دارو کلسیم  Calcium در جدول زیر آمده است.   نام علمی دارو (ژنریک): دارو کلسیم Calcium گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور   داروسازی ایران دارو داروسازی راموفارمین داروسازی فرشته جویان EuRho Vital داروسازی تهران شیمی داروسازی رها داروسازی مهر دارو Vitane داروسازی تولید دارو [...]