دارو کاربامید پراکسید Carbamide Peroxide

2017-05-11T18:57:08+04:30

اطلاعات دارو کاربامید پراکسید  Carbamide Peroxide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو کاربامید پراکسید Carbamide Peroxide گروه دارویی: Disinfectants and Preservatives ضدعفونی کننده ها و مواد محافظ     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف کاربامید پراکسید برای تسکین التهاب خفیف لثه [...]